***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 689
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ขอสำเนาคำสั่ง ตร. ที่ 533/2556 ลง 5 ก.ย.56 เรื่องการมอบอำนาจบริหารการเงิน
 รายละเอียด
    ตามชื่อเรื่องเลยครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  รบกวนส่งทาง e-mail : [email protected] ขอบคุณครับ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-12-18 11:55:38] IP: 119.46.144.86
 
คำตอบ  
  ส่งข้อมูลให้แล้วนะคะ ในระบบคลังข้อมูลของ สงป. ก็มีนะคะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-12-23 15:58:29] IP: 125.26.202.195
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน