***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 671
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    คู่มือการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนฯ ประจำปี 2558
 รายละเอียด
    เราจะสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ จากคู่มือการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนฯ ประจำปี 2558 ที่เป็นไฟล์ Excel หรือ Word ได้จากเวปไซต์ใด เท่าที่เปิดดูมีแต่ไฟล์ PDF ครับ 
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  คู่มือการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อการสืบสวน ประจำปี 2558 ที่ลงเป็นไฟล์ PDF เพราะป้องกันมิให้มีการเข้าไปแก้ไขคู่มือดังกล่าว  ส่วนไฟล์ Excel จะลงไว้ในกรณีที่เป็นแบบฟอร์ม หรือตารางต่าง ๆ ที่ผู้ดูสามารถดาวน์โหลดเพื่อแก้ไขได้  ถ้าผู้ถามประสงค์ที่จะโหลดแบบฟอร์การเบิกจ่ายเงินกองทุนสืบฯ ให้ติดต่อกับ กง.สงป. ซึ่งเป็นผู้เบิกจ่ายเงินให้โดยตรง
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-11-19 12:10:36] IP: 118.172.230.86
 
คำตอบ  
  ถ้าจะโหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้งาน สามารถเข้าไปโหลดไปที่ เว็บ สงป.  แล้วเลือก E - libary สงป. เลือก กองการเงิน เลือก ระเบียบ/หนังสือเวียน เลือก 04 หน้งสืิเวียน (กง.) เลือก แฟ้มกองทุนสืบ ข้อมูลจะอยู่ในคลังข้อมูล หรือส่ง E- mail มา แล้ว กองการเงินจะจัดส่งข้อมูลให้
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-11-19 15:00:09] IP: 1.20.179.98
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน