***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 519
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ค่าปรับ
 รายละเอียด
    

เราได้ไปเสียค่าปรับทางไปรณีย์ไทย ค่าธนาณัติให้กับทางไปรษณีหินกอง  เกินไปจำนวน500บาท 

เราต้องการเงินคืนต้องทำไงบ้างค่ะ เราได้จดทะเบียนในนามบริษัติค่ะ  รบกสนติดต่อที่ 027422333ต่อ117 หรือ 0618614586 ค่ะ  

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  เรื่องนี้ทาง กองการเงิน ได้ประสานกับเจ้าของกระทู้นี้แล้ว และประสานไปยังไปรษณีย์หินกองเพื่อขอเงินที่ชำระไปเกิน เจ้าของกระทู้ได้ประสานไปที่ไปรษณีย์หินกองเพื่อขอรับเงินที่ชำระค่าปรับเกินไป 500 บาทเรียบร้อยแล้ว
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-01-14 11:11:33] IP: 1.20.132.164
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน