***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 902
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    มอบอำนาจบริหารงานการเงิน
 รายละเอียด
    อยากได้คำสั่ง ตร 533/2556  ลง 5 ก.ย.56 และคำสั่ง ตรง626/2553 ลง 24 พ.ย. 2553 ค่ะ  รบกวนส่งให้ได้ไหมค่ะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ร.ต.ท.หญิงสุวรรณี นันจักร์  วันที่ - เวลา : [ ร.ต.ท.หญิงสุวรรณี นันจักร์ ] IP : 125.26.215.229
 
     
คำตอบ  
  รบกวนเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ E-libary สงป. เข้าไป กองการเงิน เลือกหมวด หนังสือเวียน/ระเบียบ แฟ้มฝ่ายการเงิน 6 
วันที่-เวลา: [ 2015-10-28 12:33:05 ] IP: 118.174.65.234
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน