***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 957
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    มอบอำนาจบริหารงานการเงิน
 รายละเอียด
    อยากได้คำสั่ง ตร 533/2556  ลง 5 ก.ย.56 และคำสั่ง ตรง626/2553 ลง 24 พ.ย. 2553 ค่ะ  รบกวนส่งให้ได้ไหมค่ะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  รบกวนเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ E-libary สงป. เข้าไป กองการเงิน เลือกหมวด หนังสือเวียน/ระเบียบ แฟ้มฝ่ายการเงิน 6 
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-10-28 12:33:05] IP: 118.174.65.234
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน