***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 751
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ขอคำสั่ง ตร.ที่ 222/2549 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2549
 รายละเอียด
    ขอคำสั่ง ตร.ที่ 222/2549 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2549
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ร.ต.ต.ธานินทร์ ประมวล  วันที่ - เวลา : [ ร.ต.ต.ธานินทร์ ประมวล ] IP : 101.51.157.137
 
     
คำตอบ  
  ขอทราบชื่อเรื่องของคำสั่ง ตร.ที่ 222/2549
วันที่-เวลา: [ 2015-10-16 14:16:50 ] IP: 180.180.122.12
 
คำตอบ  
 

ชื่อคำสั่ง 222/2549 ลงวันที่ 31 มี.ค.2549  เรื่อง มอบอำนาจการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง การรับคำขอรับเงินสินบนรางวัล การขออนุมัติจ่ายเงินสินบนรางวัล และการรับเงินค่าปรับที่ได้รับชำระตามคำพิพากษาของศาลเพื่อจ่ายเป็นเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

รบกวนส่ง e-mail มา แล้วจะจัดส่งเอกสารให้ 

วันที่-เวลา: [ 2015-10-19 12:53:20 ] IP: 125.25.205.202
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน