***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1186
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ค่าอาหารผู้ต้องหาเดือนกันยายน สามารถเบิกในงบปี เดือนตุลาคมได้หรือมั้ย
 รายละเอียด
    ค่าอาหารผู้ต้องหาเดือนกันยายน2558สามารถทำเบิกในงบปี 2559 ได้มั้ยครับ

เนื่องจาก ค่าอาหารผู้ต้องหาต้องรอสรุปยอดทุกวันสุดท้ายของสิ้นเดือน จึงทำไม่ทันในปีงบประมาณดังกล่าวจึงอยากสอบถามว่าสามารถนำเฉพาะเดือนกันยายนของปีงบประมาณเก่ามาเบิกในปีงบประมาณใหม่ได้หรือไม่
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว 178 ลง 12 พ.ย. 2535 เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป้นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ กำหนดรายการค่าเครื่องบริโภคของผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง ผู้ต้องกักกัน และผู้รับการอบรม ที่เกิดขึ้นในเดือน ก.ย. เป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อส่วนราชการผู้เบิกได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ และให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ได้ โดยไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-01-06 12:44:43] IP: 125.26.202.11
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน