***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 945
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ขอระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน และคำสั่ง ตร. มอบหมายหน้าที่ และมอบอำนาจอนุมัติการจ่ายเงิน
 รายละเอียด
    ไม่ทราบว่าระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนจะมีออกใหม่อีกหรือเปล่าต่ะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

รบกวนไปที่ E - libary สงป. แล้วเลือก กองการเงิน ไปที่ ระเบียบ/หนังสือเวียน แฟ้ม กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ระเบียบจะอยู่ในแฟ้ม ประกอบด้วย

1. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในการทำหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. 2558

2. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการรับ เก็บรักษา และจ่ายเงินกองทุน พ.ศ. 2558

3. คำสั่ง ตร. ที่ 533/2558 ลง 24 ก.ย. 2558 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ และมอบอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ต.ค. 2558 เป็นต้นไป 

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-09-30 17:02:21] IP: 118.174.178.10
 
คำตอบ  
  คำสั่ง ตร.ที่553/2558 ลงวันที่24 ก.ย.58
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2017-03-02 10:21:34] IP: 113.53.192.40
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน