***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 604
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ขอระเบียบการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ตัองกัก
 รายละเอียด
    

รบกวนขอระเบียบฯ และวิธีการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องกัก พร้อมทั้งหนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานค่ะ email : [email protected]

ขอบคุณค่ะ 

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ส่งข้อมุลให้แล้วนะค่ะ  ข้อมูลอยู่ในระบบ E-libary สงป. และเข้าไปที่กองการเงิน หมวดระเบียบ/หนังสือเวียน 
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-09-29 17:07:21] IP: 118.174.178.131
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน