***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 636
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ขอคำสั่ง ตร.ที่222/2549 ลง 31 มี.ค.2549 และ คำสั่ง ตร.ที่ 384/2547 ลง22 มิ.ย.2547
 รายละเอียด
    ขอคำสั่ง ตร.ที่ 222/2549 ลง 31 มี.ค.2549 และ คำสั่ง ตร. ที่ 384/2547 ลง 22 มิ.ย.2547
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ร.ต.อ.หญิง บุปผา ปัญจชัย  วันที่ - เวลา : [ ร.ต.อ.หญิง บุปผา ปัญจชัย ] IP : 101.109.84.224
 
     
คำตอบ  
  รบกวนขอ E-mail ด้วยนะค่ะ เพื่อจะได้จัดส่งเอกสารให้
วันที่-เวลา: [ 2015-09-22 16:59:21 ] IP: 118.172.230.61
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน