***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1243
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ขอระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหาด้วยครับ
 รายละเอียด
    

1.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0526/270 ลง 8 ก.พ.2542 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา ผู้ต้องขัง และผู้ต้องกัก และค่าเบี้ยเลี้ยงตำรวจในระหว่างที่ต้องขังทางวินัย

2.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0502/43394 ลง 30 ก.ย.2535 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการจัดซื้ออาหารเลี้ยงผู้ต้องหาและผู้ถูกคุมขัง

3.หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.181/1870 ลง 1 พ.ค.2555 ขออนุมัติปรับค่าอาหารสำหรับผู้ต้องหา ผู้ต้องขัง ผู้ต้องกัก และข้าราชการตำรวจในระหว่างที่ต้องขังทางวินัย

ขอบคุณมากครับ

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

รบกวนเข้าไปที่คลังข้อมุล สงป. E-libary สงป. แล้ว → กองการเงิน หมวดระเบียบ/หนังสือเวียน ข้อมูลอยู่ในหน้าเว็บกองการเงิน หรือ หมวดระเบียบ/หนังสือเวียน ฝ่ายการเงิน 6 

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-09-16 11:58:49] IP: 125.26.202.147
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน