***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 542
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ขอ คำสั่ง 222/2549 ลง 31 มี.ค.49
 รายละเอียด
    ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยว ข้อง ครับ รบกวนด้วย ครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  รบกวนส่ง E-mail  มาให้ด้วยนะค่ะ เพื่อจะได้จัดส่งเอกสารให้
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-09-09 15:55:09] IP: 125.26.202.131
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน