***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 531
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ค่าตอกเสาเข็มที่เพิ่มขึ้น
 รายละเอียด
    ได้รับจัดสรรงบลงทุน รายการก่อสร้างอาคารอำนวยการ คสล. 3 ชั้น ตามแบบตอกเสาเข็ม 10 เมตร แต่ผลเทสดินออกมาต้องตอกเสาเข็ม 16 เมตร ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกือบ 2 ล้านบาท กรณีนี้ สามารถของบเพิ่มในส่วนค่าตอกเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ให้ประสานไปที่ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2241 3341-5
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-09-17 11:10:46] IP: 125.26.201.66
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน