***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 601
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ขอระเบียบและวิธีการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้อง
 รายละเอียด
    

เนื่องจากผมได้รับมอบหมายให้ทำงานเกี่ยว การเบิกค่าอาหารผู้ต้องขัง

ขอระเบียบและวิธีการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องขัง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

กรุณาส่่งมาที่ [email protected] ขอบคุณมากครับ 

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ส่งเอกสารให้แล้วนะค่ะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-08-27 16:58:15] IP: 1.20.179.94
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน