***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 707
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ขอระเบียบการเบิกจ่ายเงินรางวัลคดีอุกฉกรร์,ค่าอาหารผู้ต้องหา,ค่าฟื้นฟูยาเสพติด
 รายละเอียด
    เนื่องจากเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อลงนามเบิกจ่ายแต่ผู้บังคับบัญชาต้องการดูระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผมหาโหลดไม่ได้ทั้งระเบียบไม่เกี่ยวกับคดี,ระเบียบกระทรวงการคลัง เพราะหน่วยย่อยอ้างระเบียบเก่าซึ่งหาโหลดไม่ได้แล้วครับ...ขอบคุณล่วงหน่้า
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  รบกวนขอเลขหนังสือที่หน่วยอ้างมาหน่อยได้หรือเปล่าค่ะ จะได้ช่วยหาและจัดส่งเอกสารให้
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-08-27 17:00:05] IP: 1.20.179.94
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน