***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1002
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ขอสำเนาคำสั่ง ตร.ที่ 533/2556
 รายละเอียด
    ขอสำเนาคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 533/2556  ลง 5 ก.ย.2556  เรื่องการมอบอำนาจการบริหารงานการเงิน รบกวนส่งไปที่ E-mail   [email protected]  ขอบคุณครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ส่งให้แล้วนะค่ะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-08-19 16:58:20] IP: 118.174.178.114
 
คำตอบ  
  ขอสำเนาคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 533/2556  ลง 5 ก.ย.2556  เรื่องการมอบอำนาจการบริหารงานการเงิน รบกวนส่งไปที่ E-mail   [email protected]  ขอบคุณครับ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-07-21 15:49:19] IP: 125.24.152.69
 
คำตอบ  
  ขอสำเนาคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 533/2556 ลง 5 ก.ย.2556 เรื่องการมอบอำนาจการบริหารงานการเงิน รบกวนส่งไปที่ E-mail [email protected] ขอบคุณค่ะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2017-11-02 14:05:49] IP: 182.52.137.38
 
คำตอบ  
  ขอสำเนาคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 533/2556 ลง 5 ก.ย.2556 เรื่องการมอบอำนาจการบริหารงานการเงิน รบกวนส่งไปที่ E-mail [email protected] ขอบคุณครับ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-01-23 13:32:52] IP: 180.180.169.155
 
คำตอบ  
  ขอสำเนาคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 533/2556 ลง 5 ก.ย.2556 เรื่องการมอบอำนาจการบริหารงานการเงิน รบกวนส่งไปที่ E-mail [email protected]ขอบคุณค่ะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-02-15 14:01:20] IP: 58.64.28.2
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน