***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 391
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การกรอบข้อมูลระบบเงินกองทุนฯ
 รายละเอียด
    การกรอบข้อมูลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เมื่อกรอบแล้วผิดสามารถแก้ไขในระบบใหม่ได้ไหมครับ  แต่ข้อมูลยอดระบบเท่ากันแล้ว
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : เจ้าหน้าที่การเงิน  วันที่ - เวลา : [ เจ้าหน้าที่การเงิน ] IP : 182.52.53.150
 
     
คำตอบ  
 

การกรอกข้อมูลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เมื่อกรอกข้อมูลแล้วผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ แต่ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดให้ประสาน กง.สงป.เพื่อเปิดระบบ

วันที่-เวลา: [ 2015-08-13 17:20:25 ] IP: 1.20.179.14
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน