***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1286
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    เบิกเกินส่งคืน
 รายละเอียด
      ทาง สงป. บอกว่ากรมบัญชีกลางกลับรายการงบพลางปี 54 ให้แล้ว แต่ทำไมบิกเกินส่งคืน บช.01 ประเภท BE ยังทำไม่ได้ ไปเรียกรายงานจากเครื่อง Terminal แล้วก็ไม่พบข้อมูล  แล้วจะทำได้เมื่อไรค่ะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

ต้องขออภัยนะค่ะ  กง.ได้รับรหัสเบิกแทนฯ กลางเดือน มี.ค.55 จึงต้องส่งข้อมูลMapping ให้คลังเพิ่มเติมเพื่อให้คลังดำเนินการ  ยังไงลองเข้าตรวจสอบอีกครั้งนะค่ะ

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2012-04-12 17:15:09] IP: 182.52.94.124
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน