***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 812
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    เอกสารประกอบการเบิกจ่ายหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน
 รายละเอียด
    

ค้นหาหนังสือเวียนทั้งในเว็บ กง.และ สงป.ไม่เจอครับ หนังสือ ตร.(สงป.(กง.))ที่ 0010.271/ว 131 ลง 14 พ.ย.2555 เรื่อง เอกสารประกอบการเบิกจ่ายและหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน

รบกวนจัดส่งให้ด้วย ขอบคุณครับ

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  รบกวนเข้าไปที่เมนุ E-libary สงป. และไปที่กองการเงิน เอกสารจะปรากฎที่จอแล้วค่ะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-08-05 09:44:44] IP: 125.26.191.242
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน