***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 703
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    การปรับเงินเดือนขึ้น 4%
 รายละเอียด
    

กระผมได้รับเงินเดือนก่อนปรับ 4 % ขั้น 29 จำนวนเงิน 22,600 บ. แต่เมื่อมีการปรับ 4 % กับได้เพิ่มแค่ 740 บ. คือปรับให้ไปรับที่ขั้น 30 จำนวนเงิน 23,340 บ. ถ้าคิดเป็น % จะเท่ากับ 3.28 % โดยประมาณ
          ซึ่งผิดกับข้าาชการส่วนอื่นที่เป็นระบบซี จะได้รับการปรับขึ้น 4 % เต็มโดยคิดจากยอดเงินเดือนที่ได้รับจริงครับ 
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  การปรับบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของ ทพ.สกพ. ดังนั้น ให้สอบถามไปที่ ทพ.สกพ. ค่ะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-10-05 10:39:01] IP: 118.172.230.180
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน