***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 724
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ขอระเบียบ การเบิกจ่าย ค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา ครับ
 รายละเอียด
    

เป็นเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายค่าอาหารเลี้ยงผู้ตอ้งหา

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : สภ.เมืองนครศรีธรรมราช  วันที่ - เวลา : [ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ] IP : 223.205.215.52
 
     
คำตอบ  
  รบกวนส่ง E-mail หรือ เบอร์แฟกซ์ เพื่อที่จะได้จัดส่งเอกสารให้
วันที่-เวลา: [ 2015-07-23 14:29:58 ] IP: 125.25.205.144
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน