***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 737
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การตัดเงินเดือนกรณีข้าราชการตำรวจขาดราชการ
 รายละเอียด
    ขอทราบแนวทางการปฏิบัติ ในการงดจ่ายเงินเดือน  กรณี ข้าราชการตำรวจใน สน.  ขาดราชการเกิน ๑๕ วัน ว่า อำนาจในการงดจ่ายเงินเดือน เป็นของ ผกก สน. หรือว่า เป็นของ ผบก. และแนวทางในการปฏิบัติในการงดจ่ายเงินเดือน ต้องทำอย่างไรบ้าง
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  รบกวนให้ประสาน กองวินัย หรือ กองทะเบียนพล เนื่องจากเป็นเรื่องสิทธิประโยชน์ และมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรบ้าง
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-07-28 14:50:47] IP: 125.26.191.204
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน