***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 737
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    เงินกองทุนสืบสวน
 รายละเอียด
    เงินกองทุนสืบสวนสอบสวน ไตรมาส 4 (ครั้งที่3) เข้าบัญชีหรือยังครับ ตรวจสอบเช้า 6 ก.ค.58 ยังไม่มีเงินเข้าบัญชี
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

ไตรมาสที่4 ยังไม่มีการโอนเงินค่ะ

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-07-06 11:11:37] IP: 1.20.152.3
 
คำตอบ  
 

ในปีงบประมาณ2558 ไตรมาสที่4 ยังไม่มีการโอนเงินเข้าบัญชีค่ะ

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-07-06 11:19:54] IP: 1.20.152.3
 
คำตอบ  
  test
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-07-06 14:30:19] IP: 118.172.230.132
 
คำตอบ  
  กองการเงินได้โอนเงินกองทุนสืบฯให้กับหน่วยบริหารเงิน ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 10 ก.ค.58 เรียบร้อยแล้ว
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-07-14 13:58:00] IP: 125.26.202.121
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน