***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 459
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    รบกวนขอคำสั่ง ตร.ที่222/2549 ลง 31 มี.ค.2549 และ คำสั่ง ตร.ที่ 384/2547 ลง22 มิ.ย.2547
 รายละเอียด
    

รบกวนขอคำสั่ง ตร.ที่222/2549 ลง 31 มี.ค.2549 และ คำสั่ง ตร.ที่ 384/2547 ลง22 มิ.ย.2547

รบกวนส่งที่ [email protected] ครับ/ขอบคุณครับ 

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : สภ.มหาราช ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา  วันที่ - เวลา : [ สภ.มหาราช ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ] IP : 49.230.118.204
 
     
คำตอบ  
  ได้สงข้อมูลให้แล้วนะค่ะ
วันที่-เวลา: [ 2015-06-24 17:26:16 ] IP: 1.20.152.35
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน