***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1207
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    เงินเดือน
 รายละเอียด
    

1.ไม่ทราบว่าจะมีการปรับเงินเดือนใหม่หรือไม่ครับตามนโยบายของรัฐบาล  ถ้าปรับจะปรับตอนไหนครับ   และมีหลักเกฑณ์การปรับเงินเดือนอย่างไร

2.   ได้ข่าวว่าจะมีการปรับเพิ่มค่าตำแหน่งให้ใหม่จริงไหม   ทั้งชั้นประทวนและสัญญาบัตร

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ปรีชา  วันที่ - เวลา : [ ปรีชา ] IP : 171.4.28.236
 
     
คำตอบ  
 

1. เรื่องการปรับเงินเดือน ขณะนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้า หากมีหลักเกณฑ์ต่างๆ ออกมา ทพ. หรือ กง. จะแจ้งเวียนให้ทราบ

2. สำหรับเงินเพิ่มตำแหน่ง ยังไม่ทราบจริงว่าจะมีการปรับหรือไม่

วันที่-เวลา: [ 2012-04-12 17:18:54 ] IP: 101.108.15.33
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน