***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 740
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ลาออกจาก ตร.ขณะยังได้รับเงิน ต.ดร.
 รายละเอียด
    ลาออกจาก ตร.ในขณะยังได้รับเงินเพิ่มพิเศษโดดร่ม (ต.ดร.)นำมารวมกับเงินเดือนแล้วคำนวนเป็นบำนาญด้วยหรือไม่
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

คำว่า "เงินเดือนเดือนสุดท้าย" ที่ใช้คำนวณ บำนาญ ตามความหมายใน พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมายถึง เงินเดือนที่ได้รับจากเงินงบประมาณเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ออกจากราชการ รวมทุ้ง เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับค่าวิชา และหรือ เงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ และหรือสำหรับประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ  และหรือสำหรับการสู้รบ และหรือสำหรับการปราบปรามผู้กระทำรความผิด แต่ไม่รวมถึงเงินเพิ่มอย่างอื่นๆ  ฯ

 ดังนั้น  เงินเพิ่่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษนักโดดร่ม (ต.ด.ร.)  ถ้ารวมอยํู่ในความหมายของ "เงินเดือนเดือนสุดทั้าย" ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และที่ืแก้ไขเพิ่มเติม  ก็นำมารวมกับเงินเดือนในการคิดบำนาญ 

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-07-06 14:56:52] IP: 125.25.205.117
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน