***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 810
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การเบิกค่าอาหารผู้ต้องหา
 รายละเอียด
    ผมใด้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา (เป็นหน่วยเบิกจ่าย) ให้ทำเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหาครับ จึงอยากได้ระเบียบและวิธีการเบิกจ่ายไว้ศึกษาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติครับ (กรุณาส่งที่ e-mail : [email protected] หรือ [email protected]) ขอบคุณมากครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  จัดส่งเอกสารให้แล้วนะค่ะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-06-15 11:03:31] IP: 1.20.139.50
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน