***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 624
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ขอระเบียบ วิธีการเบิกจ่าย ค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา ครับ
 รายละเอียด
    รับหน้าที่ใหม่ ทำเบิกค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหาครับ เลยอยากศึุกษาระเบียบต่างๆ ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ด.ต.จิรัฐ พี คนมาไกล  วันที่ - เวลา : [ ด.ต.จิรัฐ พี คนมาไกล ] IP : 124.122.160.225
 
     
คำตอบ  
  รบกวนส่ง E - mail มาให้ด้วยจะได้จัดส่งเอกสารให้
วันที่-เวลา: [ 2015-06-12 14:01:09 ] IP: 125.25.205.168
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน