***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 670
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ขอระเบียบ วิธีการเบิกจ่าย ค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา ครับ
 รายละเอียด
    รับหน้าที่ใหม่ ทำเบิกค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหาครับ เลยอยากศึุกษาระเบียบต่างๆ ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  รบกวนส่ง E - mail มาให้ด้วยจะได้จัดส่งเอกสารให้
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-06-12 14:01:09] IP: 125.25.205.168
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน