***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 515
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การขอรับเงินฌาปนกิจศพงวดแรก
 รายละเอียด
    กรณีคู่สมรสเสียชีวิต จะขอรับฌาปนกิจศพงวดแรก จำนวน  150,000 บาท โดยเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดชี้แจงให้ทราบว่า ถ้าตต้องการรับเร็วให้ติดต่อขอรับที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้  ขอความกรุณาช่วยชี้แจงรายละเอียดให้ทราบไดไม่ ว่าจะมาติดต่อขอรับได้หรือไม่  ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  เป็นการดำเนินงานของ กองสวัสดิการ ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02 205 1384
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-07-07 10:06:50] IP: 118.172.230.132
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน