***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 708
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารผู้ต้องหา,ผู้ต้องกักขัง และหลักฐานการเบิกจ่าย
 รายละเอียด
    

ขอทราบระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหา ผู้ต้องกักขังและหลักฐานประกอบการเิบิกจ่าย   

กรุณาส่ง มาที่  e-mail  [email protected]

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ได้จัดส่งเอกสารให้แล้วนะคะ ถ้าได้รับเอกสารแล้วกรุณาตอบกลับด้วยนะคะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-05-29 12:26:33] IP: 1.20.139.120
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน