***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 485
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ยัไม่ไดรับ เงินบำนาญ เงินดำรงชีพ เงิน กบข
 รายละเอียด
    เนื่องจากผมได้ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 1 มี.ค.58 เรื่องส่งตามลำดับชั้นเดือนกว่าแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินเลยครับ อยากทราบว่าขัดข้องตรงใหนครับ เลข 13 หลัก 3301500726810
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน