***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 595
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ขอทราบขณะนี้การปรับเงินเดือน ตามพ.ร.บ.ใหม่ ของคสช. ถึงขั้นตอนไหนแล้วข้าราชการตำรวจในสังกัดถามกันมากอยากทราบความชัดเจน
 รายละเอียด
    ขอทราบ ขณะนี้การปรับเงินเดือน ตามพ.ร.บ.ใหม่ ของ คสช. ถึงขั้นตอนไหนแล้วค่ะ ข้าราชการตำรวจถามกันมาก ข้าราชการตำรวจบำนาญปรับไปแล้ว
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉ.3) พ.ศ.2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 21 พ.ค.58 ซึ่งการปรับเงินเดือน จากบัญชีเงินอัตราเงินเดือนเก่า เข้าสู่ บัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ ต้องนำเข้า ก.ตร. และ ก.ตร.ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 11 มิ.ย.58 และ ตร. ได้มีหนังสือซักซ้อมการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉ.3) พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.58 และในห้วงระหว่างวันที่ 15 มิ.ย.58 - 10 ก.ค.58 กง.สงป.ได้เรียกหน่วยต่างๆ เข้ามาตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ฐานข้อมูล ณ วันที่ 1 ธ.ค.57 ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ให้ถูกต้อง ก่อนเบิกจ่ายเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ 
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-07-06 17:00:25] IP: 125.25.205.117
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน