***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 839
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ขอระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา ผู้ต้องขัง และผู้ต้องกัก
 รายละเอียด
    

ขอเอกสารระเบียบ  ดังนี้ครับ

 1.หนังสือ สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.181/1870 ลง 1 พ.ค.2555  เรื่อง ขออนุมัติปรัะบค่าอาหารผู้ต้องหา  ผู้ต้องขัง ผู้ต้องกัก  และข้าราชการตำรวจในระหว่างที่ต้องขังทางวินัย 

2.หนังสือที่ สงป. 0010.181/2081 ลง 15 พ.ค. 55 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด ตร. ทราบ ถือปฏิบัติตามอนุมัติ ตร.ลง 11 .พ.ค.55 

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

ส่งมาที่ เมลล์ [email protected]

ขอบคุณครับ 

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-05-19 12:05:15] IP: 118.173.231.208
 
คำตอบ  
  ได้ส่งเมล์ให้แล้วนะคะ ถ้าได้รับแล้วกรุณาตอบกลับด้วยนะคะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-05-20 11:41:10] IP: 118.172.230.41
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน