***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 632
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ขอ คำสั่ง ตร.ที่ 222/2549 เรื่อง การมอบอำนาจรับเงินรางวัลฯ
 รายละเอียด
    

รบกวนขอเอกสาร คำสั่ง ตร.ที่ 222/2549 เรื่อง การมอบอำนาจการรับเงินรางวัลฯ และเอกสาร คำสั่งอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการขอรับเงินรางวัล 132 พ.ร.บ.ฯ

ส่งมาที่ E-Mail : [email protected]

ขอขอบคุณ ครับ

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  จัดส่งให้แล้วนะคะ ได้รับแล้วกรุณาตอบกลับด้วยนะคะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-05-15 10:30:15] IP: 125.25.205.112
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน