***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 693
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    อยากทราบเรื่องเงินเดือนของข้าราชการบำนาญ
 รายละเอียด
    อยากทราบว่า เราจะต้องเข้าไปดาวน์โหลดที่ไหนหรือครับเกี่ยวกับสลีปเงินเดือนของข้าราชการบำนาญ ตำรวจในแต่ละเดือน  พอดีอยากทราบว่าตอนนี้ได้เงินเดือนเท่าไรแล้ว ตอนนี้เห็นแต่เงินที่เหลือครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ยังไม่มีโปรแกรมให้ผู้รับบำนาญสามารถดาวน์โหลดได้ค่ะ หากต้องการสลิปเงินเดือนให้ติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดผู้เบิกบำนาญ (หน่วยที่เบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล) ให้ดำเนินการเรียกพิมพ์จากระบบบำเหน็จบำนาญ่ (e-pension) ให้ค่ะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-05-18 10:21:30] IP: 125.25.205.252
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน