***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 562
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ขอสำเนาหนังสือเกี่ยวกับการเลี้ยงอาหารผู้ต้องหา
 รายละเอียด
    

1.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0526/270 ลง 8 ก.พ.2542 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา ผู้ต้องขัง และผู้ต้องกักขัง และค่าเบี้ยเลี้ยงตำรวจในระหว่างที่ต้องขังทางวินัย

2.หนังสือที่ กค 0502/43384 ลง 20 ก.ย.2535 เรื่องการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการจัดซื้ออาหารเลี้ยงผู้ต้องหาและผู้ถูกคุมขัง

3.หนังสือ สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.181/1870 ลง 1 พ.ค.2555  เรื่อง ขออนุมัติปรัะบค่าอาหารผู้ต้องหา  ผู้ต้องขัง ผู้ต้องกัก  และข้าราชการตำรวจในระหว่างที่ต้องขังทางวินัย

ส่งเอกสารมาที่  [email protected]  ขอบคุณล่วงหน้าครับผม

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ด.ต.บรรจง วงค์ดาว  วันที่ - เวลา : [ ด.ต.บรรจง วงค์ดาว ] IP : 171.4.247.167
 
     
คำตอบ  
  ส่งเอกสารให้แล้วนะคะ ได้รับแล้วกรุณาตอบกลับด้วยนะคะ
วันที่-เวลา: [ 2015-04-27 10:31:05 ] IP: 1.20.152.52
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน