***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 705
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ขอสำเนาหนังสือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจัดเลีี้ยงอาหารผู้ต้องหา(ขอด่วนครับ)
 รายละเอียด
    

1.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0526/270 ลง 8 ก.พ.2542 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา ผู้ต้องขัง และผู้ต้องกักขัง และค่าเบี้ยเลี้ยงตำรวจในระหว่างที่ต้องขังทางวินัย

2.หนังสือที่ กค 0502/43384 ลง 20 ก.ย.2535 เรื่องการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการจัดซื้ออาหารเลี้ยงผู้ต้องหาและผู้ถูกคุมขัง

3.หนังสือ สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.181/1870 ลง 1 พ.ค.2555  เรื่อง ขออนุมัติปรัะบค่าอาหารผู้ต้องหา  ผู้ต้องขัง ผู้ต้องกัก  และข้าราชการตำรวจในระหว่างที่ต้องขังทางวินัย 

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ด.ต.บรรจง วงค์ดาว  วันที่ - เวลา : [ ด.ต.บรรจง วงค์ดาว ] IP : 171.4.247.220
 
     
คำตอบ  
  รบกวนขอ e-mail ด้วยนะคะ เพื่อที่จะได้ส่งเอกสารให้
วันที่-เวลา: [ 2015-04-23 16:49:38 ] IP: 118.174.178.12
 
คำตอบ  
  ขอด้วยนะคะ [email protected] ขอบคุณมากค่ะ
วันที่-เวลา: [ 2018-06-21 17:08:40 ] IP: 1.47.36.67
 
คำตอบ  
  [email protected]
วันที่-เวลา: [ 2019-02-06 10:20:34 ] IP: 124.122.17.122
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน