***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 528
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ขอระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา ผู้ต้องขัง และผู้ต้องกัก
 รายละเอียด
    

ขอเอกสารระเบียบ  ดังนี้ค่ะ

 1.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0526/270 ลง 8 ก.พ.2542 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา ผู้ต้องขัง และผู้ต้องกัก และค่าเบี้ยเลี้ยงตำรวจในระหว่างที่ต้องขังทางวินัย

2.หนังสือ สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.181/1870 ลง 1 พ.ค.2555  เรื่อง ขออนุมัติปรัะบค่าอาหารผู้ต้องหา  ผู้ต้องขัง ผู้ต้องกัก  และข้าราชการตำรวจในระหว่างที่ต้องขังทางวินัย 

 

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : จ.ส.ต.ชลภมร หวานมีรส  วันที่ - เวลา : [ จ.ส.ต.ชลภมร หวานมีรส ] IP : 101.109.187.30
 
     
คำตอบ  
  ส่งมาที่ อีเมลล์นี้นะครับ [email protected] 
วันที่-เวลา: [ 2015-04-04 15:35:25 ] IP: 101.109.187.30
 
คำตอบ  
  ส่งเอกสารไปให้แล้วนะคะ
วันที่-เวลา: [ 2015-04-07 14:15:00 ] IP: 118.172.230.46
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน