***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 731
 ประเภท : ด้านงบประมาณ
 เรื่อง
    การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
 รายละเอียด
    ขอหนังสือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 0010.132/ว 0108 ลง 6 พ.ย.2552 
อยากเห็นหนังสือฉบับนี้แบบเต็ม ๆ ค่ะ หนูเพิ่งมารับงานนี้ มีแต่ชื่อหนังสือที่อ้างกันมาตลอด แต่ไม่มีตัวหนังสือให้ดู 
ชื่อเรื่องหนังสือ   การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 รายการค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ผลผลิตการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  เนื่องจากคำถามไม่ชัดเจน  จึงขอทราบจุดประสงค์ของผู้ถาม  ให้มีรายละเอียดมากกว่านี้  เพื่อที่จะได้ตอบได้ตรงประเด็นที่ผู้ถามต้องการ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-03-30 11:58:01] IP: 118.172.230.9
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน