***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 777
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการข้าราชการตำรวจ
 รายละเอียด
    อยากให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจในการสั่งการจัดทำ เสนอโครงการให้ข้าราชการตำรวจเกษียณก่อนอายุุราชการ(เออลี่รีไทร์) เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับตำรวจ ให้มีรายละเอียดเหมือนกับโครงการของทหารที่ใช้อยู่ปัจจุบัน เช่น ได้รับเงินตอบแทนเป็นเงินก้อน รวมทั้งเงินประจำตำแหน่ง ไม่มีการหักภาษี ได้ชั้นยศเพิ่มขึ้นจากเดิม ๑ ชั้นยศ เพื่อเป็นของขวัญให้กับข้าราชการตำรวจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลาครึ่งหรือเลยครึ่งชีวิตมาแล้ว  ช่วยนำเสนอผู้มีอำนาจด้วย เพราะต่อไปหน่วยงานตำรวจบางหน่วยก็จะถูกโอนไปยังหน่วยงานอื่นแล้ว ตำรวจบางนายคงไม่อยากไปปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยงานงานอื่น เพราะมีความรัก ความผูกพันกับตำรวจมานาน และอีกประการ อายุก็มากแล้วการไปปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นคงไม่มีความถนัดแน่นอน ขอความเห็นใจ และช่วยตอบให้ได้รับความกระจ่างด้วย      
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  เรื่องสวัสดิการข้าราชการ  เป็นงานของกองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล กรุณาแสดงความคิดเห็นไปยังหน่วยงานดังกล่าว
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-02-26 12:49:09] IP: 118.172.230.9
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน