***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 669
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    สอบถามราคาเลี้ยงอาหารผู้ต้องหา
 รายละเอียด
    สอบถามราคาจ้างเหมาเลี้ยงอาหารผู้ต้องหาคะ ว่าเลี้ยงมื้อละเท่าไหร่ วันละกี่มื้อ เพราะสอบถามไปบางแห่งบอกเลี้ยง 2 ทื้อๆละ 25 บาท บางแห่งบอกเลี้ยง 3 มื้อๆละ 15 บาท มีหนังสือยืนยันไหมคะ ขอบพระคุณมากคะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  รบกวนขอ E-mail เพื่อที่กองการเงินจะได้จัดส่งเอกสารให้
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-02-19 14:40:41] IP: 118.172.230.128
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน