***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 775
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    อยากทราบว่าสำนักงานตำรวจมีโครงการเกษียณก่อนอายุราชการ (เอลี่รีไทร์) ในปี2558 หรือไม่
 รายละเอียด
    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  มีโครงการให้ข้าราชการตำรวจเกษียณก่อนอายุราชการ(เออลี่รีไทน์) ในปี 2558 หรือไม่  มีสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้าง  อยากให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำโครงการนี้เสนอ กพ. เพื่อเป็นสวัสดิการตำรวจบ้าง อยากเข้าโครงการนี้บ้าง ช่วยตอบให้กระจ่างด้วย รออยู่  
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  สอบถามได้โดยตรงที่สำนักงานกำลังพล เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่นี้โดยตรงครับ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-03-27 11:04:21] IP: 125.25.205.81
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน