***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1247
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ขอระเบียบการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องกัก
 รายละเอียด
    

ขอเอกสารระเบียบ  ดังนี้ค่ะ

 1.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0526/270 ลง 8 ก.พ.2542 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา ผู้ต้องขัง และผู้ต้องกัก และค่าเบี้ยเลี้ยงตำรวจในระหว่างที่ต้องขังทางวินัย

2.หนังสือที่ กค 0502/43384 ลง 20 ก.ย.2535 เรื่องการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการจัดซื้ออาหารเลี้ยงผู้ต้องหาและผู้ถูกคุมขัง

3.หนังสือ สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.181/1870 ลง 1 พ.ค.2555  เรื่อง ขออนุมัติปรัะบค่าอาหารผู้ต้องหา  ผู้ต้องขัง ผู้ต้องกัก  และข้าราชการตำรวจในระหว่างที่ต้องขังทางวินัย 

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  รบกวนขอ e-mail เพื่อกองการเงินจะได้จัดส่งเอกสารให้คะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-02-13 10:38:54] IP: 125.25.205.226
 
คำตอบ  
 

หนังสือ ที่ กค 0502/43384 ลง 20 ก.ย. 2535 ที่ กง. มีแต่ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0502/43394 ลง 30 ก.ย. 2535

 

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-02-13 11:36:59] IP: 125.25.205.226
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน