***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 662
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ลงนามในหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายปี 57
 รายละเอียด
    ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรองการหักภาษี  ณ  ที่จ่าย ปี  57  ระดับ  กกฯ   มีใครบ้างครับfmy
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ผู้มีอำนาจต้องเป็นหัวหน้าหน่วยเบิกเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของหน่วยนั้น ๆ ครับ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-03-27 10:56:33] IP: 125.25.205.81
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน