***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1406
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การมอบอำนาจการบริหารการเงิน
 รายละเอียด
    คำสั่งสำนักงานตำรจแห่งชาติ เรื่องการมอบอำนาจการบริหารงานการเงิน ใช้คำสั่งล่าสุด เลขทีเท่าใด และขอสำเนาคำสั่งด้วยค่ะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  คำสั่ง ตร. ที่ 533/2556 ลง 5 ก.ย. 2556 เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานการเงิน ยกเลิกคำสั่ง 626/2553 ลง 24 พ.ย. 2553 รบกวนส่ง E-mail มานะคะแล้วกองการเงินจะจัดส่งให้
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-02-12 14:49:05] IP: 125.25.205.226
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน