***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 673
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    อยากทราบอัตราเงินเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณอายุ
 รายละเอียด
    เกษียณอายุตอน ตุลาคม พ.ศ.2542 มีอัตราเงินเดือนสุดท้ายเท่าไหร่และหลังปรับขั้นได้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร่สามารถขอข้อมูลที่ไหนเพื่อจะนำมาคำนวณเงินเข้้าโครงการ 
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : พ.ต.ท.บรรเทิง คัมภีร์  วันที่ - เวลา : [ พ.ต.ท.บรรเทิง คัมภีร์ ] IP : 101.108.26.182
 
     
คำตอบ  
  กรณีเข้าโครงการ Undo สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายการเงิน 1 กองการเงิน 0-2205-2308
วันที่-เวลา: [ 2015-03-27 11:03:16 ] IP: 125.25.205.81
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน