***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1204
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    เงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ครั้งที่ ๒ จะโอนเมื่อใด และอยู่ในขั้นตอนใด
 รายละเอียด
    เงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ครั้งที่ ๒ จะโอนเมื่อใด และอยู่ในขั้นตอนใด
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 
  • วางฎีกาขอเบิกเงินแล้วอยู่ระหว่างรอยืนยันการโอนเงินจากธนาคาร จะโอนเงินได้อย่างช้าประมาณ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มี.ค.๒๕๕๕        

 

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2012-03-27 15:42:15] IP: 125.24.162.98
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน