***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 707
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    เงินตอบแทนที่ได้จากการทำหน้าที่ครูฝึก
 รายละเอียด
    เงินตอบแทนทำหน้าที่ครูฝึกที่ได้จาก รร.ภ.6 (ในอดีต)เรียกชื่อเต็มว่าเงินอะไรครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

เดิมเรียก "เงินเพิ่มพิเศษประจำตำแหน่งผู้ปกครองโรงเรียนตำรวจ"

ปัจจุบันเรียก "เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน"

อักษรย่อ "พ.ร.ต."

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-01-30 16:23:53] IP: 118.172.230.71
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน