***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 685
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 รายละเอียด
    ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของปี2557 จะออกให้เมื่อไหร่ครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  กง.จัดทำข้อมูลการหักภาษีประจำปี 2557 ทั้ง ตร. ภายในเดือน ม.ค.2558  กำหนดเสร็จสิ้นภายในวันที่ 6 ก.พ.2557  .... หน่วยระดับ บก. สามารถเรียกรายงานได้ตั้งแต่ วันที่ 10 ก.พ.2558 ... 
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-02-03 13:08:59] IP: 118.174.178.75
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน