***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 650
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 รายละเอียด
    ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของปี2557 จะออกให้เมื่อไหร่ครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : พ.ต.ท.ธนวรรตน์. พ้นภัย  วันที่ - เวลา : [ พ.ต.ท.ธนวรรตน์. พ้นภัย ] IP : 1.0.210.89
 
     
คำตอบ  
  กง.จัดทำข้อมูลการหักภาษีประจำปี 2557 ทั้ง ตร. ภายในเดือน ม.ค.2558  กำหนดเสร็จสิ้นภายในวันที่ 6 ก.พ.2557  .... หน่วยระดับ บก. สามารถเรียกรายงานได้ตั้งแต่ วันที่ 10 ก.พ.2558 ... 
วันที่-เวลา: [ 2015-02-03 13:08:59 ] IP: 118.174.178.75
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน