***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 619
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    งนส.จะจ่ายคืนครั้งเดียวได้หรือไม่
 รายละเอียด
    

ผมโดนหักเงินเดือน เดือนละ 2 พันกว่า เป็นเหตุให้ไม่สามรถทำธุรกรรมการเงินอื่นๆได้เลยส่งผลกระทบมากในหลายด้าน อยากจะเรียนถามว่า 

-เงินเดือนที่จ่ายคืนแก่กรมบัญชีกลาง สามารถจ่ายครั้งเดียวได้หรือไม่ เพราะถ้าหักเป็นรายเดือน 7-8 เดือนนานไป ยือเยื้อมาก จะกู้สหกรณ์ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ติดล็อกอยู่กับเงินตัวนี้ ทำอย่างไรจึงสามรถนำส่งภายในครั้งเดียวได้ครับ ขอบคุณครับ

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  กรณีจ่ายคืนเงินเดือน หากประสงค์จะจ่ายคืนทั้งจำนวน สามารถนำเงินไปชำระที่หน่วยงานที่เบิกเงินเดือนได้ทั้งจำนวน 
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-02-03 13:14:36] IP: 118.174.178.75
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน