***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 562
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ขอรายละเอียดเนื้อหามาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
 รายละเอียด
    

จะสอบตำรวจบุคคลภายนอก สายการเงิน อยากได้รายละเอียดเนื้อหามาตรฐานการบัญชีภาครัฐว่ามีอะไรบ้าง มาอ่านค่ะ

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  เว็ปไซค์ กรมบัญชีกลาง คะ ตามลิงค์นี้ http://www.cgd.go.th/wps/portal/!ut/p/c1/lc9NC4JAEAbgnzTjuK161EpdEHVNS73EEmKCHx0i6N-ntyjUmjk-8zIzUMLYvXo0tbo3Q69ayKHkZ2ZsDpqwdIykMJASsuyYXJ0nNHox75L9lzYDjuR4bsylbdqm_ks6jChzmdA0k-81JO4zJzgK9HZr6dP06_zEzlh2yVecffr3d5Mv3T85zpSNEPpDV0EBpfG2JZAWUphuHZ0J8lOEoq1qdXnCrcuyHBvRxFf5Ap3Mt5w!/dl2/d1/L0lJSklna2shL0lCakFBTXlBQkVSQ0lBISEvWUZOQTFOSTUwLXchLzdfNDc1UzFJOTMwT0xROTAyTlRDQjM0STJIVDA!/?PC_7_475S1I930OLQ902NTCB34I2HT0_WCM_CONTEXT=/wps/wcm/connect/CGD%20Internet/CGD%20Internet/CGDInfo/Audit/OfficeAcc/Documents/CT_CGDInfo_Acc_Office_GovtManuals?&PC_7_475S1I930OLQ902NTCB34I2HT0_WCM_Page.2640e0804a8ed74b864dd6b59bdf17df=1
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-02-03 11:05:36] IP: 125.25.205.169
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน